** กรุณาศึกษาการใช้โปรแกรม bittorrent จากแหล่งต่างๆ และตรวจสอบจำนวนผู้ปล่อยไฟล์ที่ต้องการก่อนซื้อ Package มิฉะนั้นอาจไม่ได้ไฟล์ที่ต้องการ **

สามารถศึกษาการใช้งาน uTorrent ได้จากที่นี่ครับ https://youtu.be/LHa0mrLmyig

การตรวจสอบจำนวนผู้ปล่อย

เมื่อเข้าหน้า File Detail จะพบหน้าตาดังภาพ จากนั้นคลิกที่ 1 จากนั้นรอสักครู่ ข้อมูลจะแสดงในส่วนหมายเลข 2